Lokalita – historie

Ulice Antonína Uxy leží v širším centru města Plzně na rozhraní Bor a Doudlevec. Čtvrť vznikala na přelomu 19. a 20. století postupnou blokovou zástavbou měšťanskými činžovními domy, které byly povětšinou únikem bohatších rodin z rušného centra města.

Tomu odpovídá i charakter obytných ulic s místem pro stromy, rozlehlost vnitrobloků a nakonec i kvalita jednotlivých staveb jak obytných tak veřejných institucí. Po druhé světové válce však bylo mnoho domů postupně znárodněno a zkapacitněno, v cele čtvrti byly provedeny necitlivé zásahy (bouráním a průmyslovou zástavbou). Po roce 1989 se jednotlivé domy postupně dostávají zpět do soukromých rukou, celá čtvrť se postupně obnovuje, tím pomalu získává svoji zašlou slávu a vyjevuje veškeré výhody místního bydlení.

Lokalita – současnost

Celé nejbližší okolí domu prochází postupnou obnovou, která započala před cca 10 lety, v současnosti slouží především k bydlení, drobnému podnikání a sídlí zde tři státní úřady (katastrální, celní a vojenská správa). V nedalekém bývalém depu MHD vznikl v roce 2015 prostor pro kulturně-společenské vyžití, je dobře dostupná řeka Radbuza s nábřežními cyklostezkami umožňujícími rychle a příjemně se dostat do centra i pryč z města. V 90. letech byl vybudován podchod pod železnicí umožňující spojení pěšky do centra, v okolí vznikají nové restaurace odpovídající svou kvalitou nové příchozím obyvatelům a zlepšujícímu se prostředí obecně.

Lokalita – budoucnost

Při nahlédnutí do plánu města je jasné, že s lokalitou počítá jako s klidným rezidenčním bydlením s podporou veškeré související vybavenosti. Po dokončení městských okruhů je předpoklad dalšího zklidnění páteřních ulic. V prostoru DEPO2015 se do budoucna plánuje výstavba bytových domů s podzemním parkováním dostupným pro celou čtvrť. Dojde k postupné zástavbě proluk a pozvolnému mizení nevyužívaných průmyslových objektů z vnitrobloků.

Lokalita – vybavenost

(vzdálenost / pěší dostupnost)

Základní a mateřská škola – 250 m / 4 min chůze
nákupní centrum Lidl – 500 m / 8 min chůze
Zimní stadion – 300 m / 4 min
Sportovní hala (Slavoj) – 340 m / 5 min
DEPO2015 – 230 m / 3 min
Náměstí Republiky – 930 m / 15 min
Hlavní nádraží ČD – 900 m / 15 min
nádraží Plzeň Zastávka – 400 m / 7 min
Krajský úřad Plzeňského kraje – 500 m / 8 min
Gymnázium Masarykovo /SPŠ Obchodní – 700 m / 12 min
Zastávka MHD (bus/trolejbus) – 120 m / 2 min
Fakultní nemocnice Bory – 750 m / 12 min

Praha – Smíchov – 1 hod 21 min od domu (chůze + vlak)
Praha – Hlavní nádraží – 1 hod 34 min od domu (chůze + vlak)

Dům

Činžovní řadový dům na adrese Antoníny Uxy 6, byl postaven v roce 1889 v tehdy typickém dekorativním neoklasicistním stylu s moderní vymožeností v podobě splachovacích WC v každém patře. Dům měl jedno podzemní, 3 nadzemní podlaží a podkroví. Za dobu existence prošel mnoha drobnými úpravami a značně zdevastovaný se kolem roku 2016 dostal do rukou současných majitelů, kteří uskutečnili generální obnovu celého domu spolu s nástavbou v podobě 3 mezonetových bytových jednotek. Rekonstruovány byly veškeré instalace (voda, kanalizace, elektroinstalace), obě fasády domu (severní zateplena) včetně nových balkonů. Budova má novou střechu s moderní nadkrokevní izolací pro lepší tepelnou stabilitu, obnovou prošel i celý dvůr s vybudováním společné úschovny a dvou soukromých předzahrádek. Dům byl napojen na centrální zdroj tepla pro bezúdržbový provoz. Stav veškerých konstrukcí v domu je tedy takový, že nebude potřeba větších investic minimálně dalších 25-30 let.

Architektonické řešení rekonstrukce budovy

Stávající bytový dům zapadá do okolní zástavby městských činžovních domů, které tvoří svými zdobnými na sebe tektonicky navazujícími fasádami hodnotný celek přispívající k charakteru veřejných prostor v této části města. Kompozice tvarového řešení potvrzuje a zachovává výše uvedené hodnoty. V rámci rekonstrukce bude zachována a opravena celá uliční fasáda a nad masivní okapovou římsou je nový zvýšený objem lehce ustoupen tak, aby nenarušoval uliční pohledy a zároveň byl jasně oddělen od původních konstrukcí. Hmotově pak stavba navazuje na sousední stavbu při západním štítu, jejíž tvar střechy a výšku přejímá.